Tôi biết rằng tôi không biết gì cả là câu nói của nhà triết học nào?

Tôi biết rằng tôi không biết gì cả là câu nói của nhà triết học nào?

Câu nói “Tôi biết rằng tôi không biết gì cả” là của nhà triết học Hy Lạp Sokrates. Câu nói này được ghi chép lại trong tác phẩm “Meno” của Plato. Trong tác phẩm này, Sokrates đang trò chuyện với Meno, một người trẻ tuổi tự tin rằng mình biết rất nhiều thứ. Sokrates bắt đầu bằng cách hỏi Meno về bản chất của đức hạnh. Meno đưa ra một số định nghĩa, nhưng Sokrates nhanh chóng chỉ ra những thiếu sót trong các định nghĩa đó. Cuối cùng, Meno thừa nhận rằng anh ta không biết gì về đức hạnh.

Câu nói “Tôi biết rằng tôi không biết gì cả” của Sokrates có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một cách hiểu là Sokrates đang tuyên bố rằng ông ta không có kiến thức tuyệt đối về bất cứ điều gì. Cách hiểu khác là Sokrates đang tuyên bố rằng ông ta luôn sẵn sàng học hỏi và thay đổi quan điểm của mình. Cách hiểu thứ ba là Sokrates đang tuyên bố rằng tri thức là một quá trình khám phá, và rằng việc biết rằng mình không biết gì là bước đầu tiên để tiến bộ.

Câu nói này đã trở thành một trong những câu nói triết học nổi tiếng nhất. Nó được coi là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sự khiêm tốn và của việc luôn sẵn sàng học hỏi.

>>  Đơn vị cấu trúc gồm một đoạn ADN chứa 146 cặp nu quấn quanh 8 phân tử histon 1 3/4 vòng của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực được gọi là