Đại hội toàn quốc lần thứ hai của đoàn thanh niên cứu quốc việt nam, được tổ chức ngày 25 tháng 10 năm 1956 tại hà nội, đồng chí bí thư thứ nhất trung ương đoàn đầu tiên được trúng cử là ai?

Đại hội toàn quốc lần thứ hai của đoàn thanh niên cứu quốc việt nam, được tổ chức ngày 25 tháng 10 năm 1956 tại hà nội, đồng chí bí thư thứ nhất trung ương đoàn đầu tiên được trúng cử là ai?

Đồng chí Nguyễn Lam là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam đầu tiên, được bầu tại Đại hội toàn quốc lần thứ hai của Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam, được tổ chức ngày 25 tháng 10 năm 1956 tại Hà Nội.

Ông sinh vào ngày 31 tháng 12 năm 1921 tại thôn Đại Cầu, xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, nay là một phần của thành phố Phủ Lý. Ông có tên thật là Lê Hữu Vỵ và thuộc một gia đình theo tôn giáo Nho Giáo.

Năm 1937, ông rời khỏi gia đình để tham gia vào phong trào Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương. Sau khi chính phủ Mặt trận Bình dân (Pháp) bị lật đổ, chính quyền thực dân đã áp đặt ách vận động chống đối các phong trào dân chủ ở Đông Dương. Trong tình thế này, ông phải sống trong bí mật và hoạt động để xây dựng cơ sở cho Xứ ủy Bắc Kỳ tại Đồng bằng sông Hồng.

Năm 1940, ông bị bắt giữ bởi chính quyền thực dân Pháp và bị kết án tù vì tội chống đối chính quyền bảo hộ. Ông bị giam giữ tại nhà tù Hỏa Lò trước khi bị trục xuất và đày lên nhà đày Sơn La.

>>  Loại đột biến gen nào xảy ra làm tăng 3 liên kết hiđrô?

Năm 1937, ông rời khỏi gia đình để tham gia vào phong trào Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương. Sau khi chính phủ Mặt trận Bình dân (Pháp) bị lật đổ, chính quyền thực dân đã áp đặt ách vận động chống đối các phong trào dân chủ ở Đông Dương. Trong tình thế này, ông phải sống trong bí mật và hoạt động để xây dựng cơ sở cho Xứ ủy Bắc Kỳ tại Đồng bằng sông Hồng.

Năm 1940, ông bị bắt giữ bởi chính quyền thực dân Pháp và bị kết án tù vì tội chống đối chính quyền bảo hộ. Ông bị giam giữ tại nhà tù Hỏa Lò trước khi bị trục xuất và đày lên nhà đày Sơn La.