Mâm Cúng Khai Trương Shop Quần Áo

Ông bà ta cũng thường quan niệm “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” hay “mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên”. Vì vậy, một mâm cúng trong ngày khai trương shop quần áo để dâng lên thổ địa, các vị thần linh là điều cần thiết để chủ cửa hàng cầu mong các thần linh giúp đỡ trong việc làm ăn.