MÂM CÚNG CĂN CHO BÉ 12 TUỔI

Cúng căn thực chất là nghi lễ cúng mụ, cúng đốt. Các bậc phụ huynh tổ chức nghi lễ cúng để cảm tạ 12 bà mụ và các tiên nương. Những người phụ trách sinh nở và chăm sóc em bé.